Informacje Wstępne

 

6 kwietnia 2017 Polscy biskupi opracowali nowy dokument dotyczący przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Ujednolica on zasady obowiązujące w całej Polsce oraz podkreśla związek z parafią zamieszkania.Wytyczne dotyczące przygotowania do bierzmowania zawierają w sześciu punktach najważniejsze aspekty sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym biskupi ukazują również wskazówki organizacyjne. Dokument określa, jak na terenie całej Polski powinno przebiegać przygotowanie do bierzmowania.Tekst można zobaczyć pod poniższym adresem:                              

http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

W oparciu o te wytyczne przedstawiamy program przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii na rok 2017/2018.

Przygotowanie obejmuje młodzież klas trzecich i drugich gimnazjum, oraz klas siódmych i szóstych szkoły postawowej.

Każdy uczeń powinien pisemnie zgłosić w tutejszej parafii pragnienie uczestniczenia w przygotowaniu do Bierzmowania.

Korzystając z poniższych adresów można pobrać tekst, dla każdej klasy inny, należy go pobrać, wypełnić i z nim przyjść w wyznaczonym dniu i godzinie w drugiej połowie września 2017 celem wpisania się do wspólnoty kandydatów. 

Korzystając z poniższych adresów można zapoznać się z terminami spotkań przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i innymi potrzebnymi informacjami.

 

Przygotowanie do Bierzmowania-klasy III gimnazjum

Przygotowanie do Bierzmowania-klasy II gimnazjum

Przygotowanie do Bierzmowania -klsay VII

Przygotowanie do Bierzmowania-klasy VI