Plan spotkań dla uczniów gimnazjum

przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

 

klasy III

 

 

Poniedziałek, godz. 18

                       godz. 19

                                  

 

Środa,            godz.  19

 

 

Czwartek,      godz.  18

                                  

 

 

Klasy I i II

 

Poniedziałek, godz. 16.30

                        godz. 17 

 

Wtorek,              godz.19

                      

 

Środa,                godz.17

                       

Czwartek,           godz.19

 

================================================

 

Terminy spotkań

przygotowujących do przyjęcia

sakramentu bierzmowania w roku 2016/2017:

 

KLASY III GIMNAZJUM:

 

Msza św. w niedzielę o godz. 8.30: 25 wrzesień, 2 październik, 6 listopad, 4 grudzień, 8 styczeń, 22 styczeń,19 luty, 12 marzec, 19 marzec, 26 marzec.

 

 

Spotkania w grupach:

Poniedziałek: 26 wrzesień, 3 październik, 10 październik,

17 październik, 24 październik, 7 listopad, 14 listopad, 21 listopad, 28 listopad, 5 grudzień, 12 grudzień, 9 styczeń, 16 styczeń, 23 styczeń, 13 luty, 20 luty, 6 marzec,

13 marzec, 20 marzec,

 

Wtorek: 27 wrzesień, ! 3 październik, 11 październik, 18 październik, 25 październik,

8 listopad, 14 listopad, 22 listopad, 29 listopad, 6 grudzień,  13 grudzień,

10 styczeń, 17 styczeń, 24 styczeń, 14 luty, 21 luty, 7 marzec, 14 marzec,

21 marzec,

 

Środa: 28 wrzesień, ! 3 październik, 12 październik, 19 październik, 26 październik,

 9 listopad, 14 listopad, 23 listopad, 30 listopad, 7 grudzień, 14 grudzień,

11 styczeń, 18 styczeń, 25 styczeń, 15 luty, 22 luty, 8 marzec, 15 marzec, 22 marzec,

 

Czwartek; 29 wrzesień, ! 3 październik, 13 październik, 27 październik, 10 listopad,

14 listopad, 24 listopad, 1 grudzień, 8 grudzień, 15 grudzień, 12 styczeń,

19 styczeń, 26 styczeń, 16 luty, 23 luty, 9 marzec, 16 marzec

 

 

Spotkanie z Beatą i Marcinem Mądry – 3 październik godz. 19, obecni wszyscy

Spotkanie z Jaśkiem Melą – 14 listopad godz. 19, obecni wszyscy

 

Rekolekcje Wielkopostne G28: 27,28,29 marzec 2017

Spowiedż w I Piątek godz.17

Pierwszy Piątek – udział we Mszy św. godz. 18

 

Tematy prac dla klas III GIMNAZJUM,

które przygotowują na Mszę Świętą w niedzielę o godz. 8.30:

 

2  październik: Napisz jak uczestniczyłeś w Światowych Dniach Młodzieży

 

6 listopad: Po co jest abstynencja, napisz przyrzeczenie swojej abstynencji

 

4 grudzień: Życiorys patrona, którego wybieram przy okazji Bierzmowania

 

22 styczeń: Przynoszę zaświadczenie o przyjętym sakramencie Chrztu Świętego

 

19 luty: Napisz prośbę do Księdza Biskupa o udzielnie sakramentu Bierzmowania

 

26 marzec: Co służy pogłębieniu wiary, a co ją osłabia?

 

 

WYMAGANIA  PRZYGOTOWANIA

DO BIERZMOWANIA W RAMACH KLASY III

 

·         uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach w grupie

·         uczestniczenie w każdą niedzielę we Mszy Świętej; raz  w miesiącu w wyznaczoną

·         o godz. 8.30, potwierdzone oddaną pracą

·         comiesięczna spowiedź w parafii w I Piątek miesiąca od 17.0 – 18.30

·         potwierdzona podpisem spowiednika w indeksie

·         uczestniczenie w nabożeństwach: różaniec – październik, roraty – grudzień,

·         Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – Wielki Post, potwierdzone podpisem księdza

·          w indeksie

·         uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez gimnazjum,

·         do którego uczęszcza uczeń, potwierdzone podpisem katechety

·         uczestniczenie w Triduum przed Bierzmowaniem

·         wzorowy udział w katechezie szkolnej potwierdzony opinią katechety z gimnazjum

·         końcowa rozmowa kwalifikacyjna – egzamin

 

Szczegółowe informacje o przygotowaniu do Bierzmowania

w internecie:

 

===================================================================================================================

 

Terminy spotkań

przygotowujących do przyjęcia

sakramentu bierzmowania w roku 2016/2017:

 

KLASY II GIMNAZJUM:

 

Msza św. w niedzielę o godz. 8.30: 9 październik, 13 listopad, 11 grudzień,

 15 styczeń, 26 luty, 2 kwiecień, 28 maj, 11 czerwiec.

-----------------------------------------------------------------------------

Spotkania w grupach:

 

Poniedziałek: 10 październik, 7 listopad, 28 listopad, 16 styczeń,

20 luty, 6 marzec, 24 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec

 

Wtorek:  11 październik, 8 listopad,  29 listopad, 17 styczeń,  21 luty,

7 marzec, 25 kwiecień, 9 maj,  6 czerwiec,

 

Środa:  12 październik, 9 listopad,  30 listopad,  18 styczeń, 22 luty, 8 marzec,

26 kwiecień, 10 maj, 7 czerwiec

 

Czwartek:  13 październik, 10 listopad,  , 1 grudzień,  19 styczeń, 23 luty,

9 marzec, 27 kwiecień, 11 maj, 8 czerwiec

 

 Rekolekcje Wielkopostne G28: 27,28,29 marzec 2017

 

Spowiedż w czwartek przed I Piątkiem godz.17

Pierwszy Piątek – udział we Mszy św. godz. 16.30 lub 18

 

WYMAGANIA  W  PRZYGOTOWANIU

DO BIERZMOWANIA W RAMACH KLASY

 

 

II GIMNAZJUM:

 

·         uczestniczenie w  spotkaniach w grupie

·          

·         uczestniczenie w każdą niedzielę we Mszy Świętej,

·          raz  w miesiącu w wyznaczonej o godz. 8.30

·          

·         6 spowiedzi w ciągu roku, potwierdzone podpisem

·         spowiednika w indeksie

 

spełnienie choć raz w miesiącu dobrego uczynku

·          

·         uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez gimnazjum,

·         do którego uczęszcza uczeń, potwierdzone podpisem katechety

·          

·         wzorowy udział w katechezie szkolnej potwierdzony opinią katechety z gimnazjum

 

zdobycie odpowiednich wiadomości  religijnych

 

 

=================================================================================================================

 

 

Terminy spotkań

przygotowujących do przyjęcia

sakramentu bierzmowania w roku 2016/2017:

 

 

KLASY I GIMANZJUM:

 

Msza św. w niedzielę o godz. 8.30: 23 październik, 30 październik,

20 listopad, 27 listopad,18 grudzień, 5 marzec, 14 maj,  4 czerwiec.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania w grupach:

 

Poniedziałek: 17 październik, 14 listopad, 12 grudzień,

23 styczeń, 27 luty, 13 marzec, 15 maj, 22 maj, 29 maj

 

Wtorek: 18 październik, 15 listopad, 13 grudzień, 24 styczeń,

28 luty, 14 marzec, 16 maj, 23 maj, 30 maj

 

Środa: 19 październik,  16 listopad,  14 grudzień, 25 styczeń,

1 marzec,  15 marzec, 17 maj, 24 maj, 31 maj

 

Czwartek: 20 październik, ,17 listopad, 15 grudzień, 26 styczeń,

2 marzec, 16 marzec, 18 maj, 25 maj, 1 czerwiec

 

Rekolekcje Wielkopostne G28: 27.28.29 marzec 2017

 

Spowiedż: w czwartek przed I Piątkiem godz.17

Pierwszy Piątek – udział we Mszy św. godz. 16.30 lub 18

 

                             

WYMAGANIA  W  PRZYGOTOWANIU

DO BIERZMOWANIA W RAMACH KLASY:  

 

 

I GIMNAZJUM:

 

 

·         uczestniczenie w spotkaniach w grupie

·          

·         uczestniczenie w każdą niedzielę we Mszy Świętej, raz  w miesiącu

·         w wyznaczonej o godz. 8.30

·          

·         6 spowiedzi w ciągu roku, potwierdzone podpisem spowiednika w indeksie

 

Uczestniczenie raz w miesiącu w dodatkowym nabożeństwie-podpis rodziców

·          

·         uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez gimnazjum

·         do którego uczęszcza uczeń, potwierdzone podpisem katechety

·          

·         wzorowy udział w katechezie szkolnej potwierdzony opinią katechety z gimnazjum

 

zdobycie potrzebnych wiadomości religijnych

 

====================================================================================================================